Categories

Tags

Swahili Words

 • Hello: jambo/ hujambo/ salama
 • How are you?: habari gani
 • Fine (response): nzuri
 • Goodbye: kwa heri/ kwa herini (more than one peson)
 • See you later: tutaonana
 • Nice to meet you: nafurahi kukuona
 • Goodnight: lala salama
 • Yes: ndiyo
 • No: hapana
 • Thank you: asante
 • Thank you very much: asante sana
 • Please: tafadhali
 • OK: sawa
 • Excuse me: samahani
 • You’re welcome: starehe
 • Can you help me?: tafadhali, naomba msaada
 • What is your name?: jina lako nani?
 • My name is: jina langu ni
 • Where are you from?: unatoka wapi?
 • I’m from: natokea
 • May I take a picture?: naomba kupiga picha
 • Do you speak English?: unasema kiingereza?
 • Do you speak Swahili?: unasema Kiswahili?
 • Just a little bit: kidogo tu
 • How do you say… in Swahili?: unasemaje… kwa kiswahili
 • I don’t understand: sielewi
 • Friend: rafiki
 • Where is the…?: ni wapi…?
 • Airport: uwanja wa ndege
 • Bus station: stesheni ya basi
 • Bus stop: bas stendi
 • Taxi stand: stendi ya teksi
 • Train Station: stesheni ya treni
 • Bank: benki
 • Market: soko
 • Police station: kituo cha polisi
 • Post office: posta
 • Tourist Office: ofisi ya watali
 • Toilet/ bathroom: choo
 • What time is the… leaving?: inaondoka saa… ngapi?
 • Bus: basi
 • Minibus:  dalla (Tanzania)
 • Plane: ndege
 • Train: treni/gari la moshi
 • Is there a bus going to…?: kuna basi ya…?
 • I’d like to buy a ticket: nataka kununua tikiti
 • Is it near: ni karibu?
 • Is it far: ni mbali?
 • There: huko
 • Over there: pale
 • Ticket: tikiti
 • Where are you going?: unakwenda wapi?
 • How much is the fare?: nauli ni kiasi gani?
 • Hotel: hoteli
 • Room: chumba
 • Reservation: akiba
 • Are there any vacancies for tonight?: mna nafasi leo usiko? (Kenya: iko nafasi leo usiku?)
 • No vacancies: hamna nafasi. (Kenya: hakuna nafasi)
 • How much is it per night?: ni bei gani kwa usiku?
 • Today: leo
 • Tomorrow: kesho
 • Yesterday: jana
 • Now: sasa
 • Later: baadaye
 • Every day: kila siku
 • Monday: Jumatatu
 • Tuesday: Jumanne
 • Wednesday: Jumatano
 • Thursday: Alhamisi
 • Friday: Ljumaa
 • Saturday: Jumamosi
 • Sunday: Jumapili
 • 1: moja
 • 2: mbili
 • 3: tatu
 • 4: nne
 • 5: tano
 • 6: sita
 • 7: saba
 • 8: nane
 • 9: tisa
 • 10: kumi
 • 11: kumi na moja (ten and one)
 • 12: kumi na mbili (ten and two)
 • 20: ishirini
 • 21: ishirni na moja (twenty and one)
 • 30: thelathini
 • 40: arobaini
 • 50: hamsini
 • 60: sitini
 • 70: sabini
 • 80: themanini
 • 90: tisini
 • 100: mia
 • 200: mia mbili
 • 1000: elfu
 • 100,000: laki
 • I’d like: nataka
 • Food: chakula
 • Hot/cold: ya moto/baridi
 • Water: maji
 • Hot water: maji ya moto
 • Drinking water: maji ya kunywa
 • Soda: soda
 • Milk: maziwa
 • Meat: nyama
 • Chicken: nyama kuku
 • Fish: sumaki
 • Beef: nyama ng’ombe
 • Fruit: matunda
 • Vegetables: mboga
 • Where can I find a…?: naweza kupata… wapi?
 • Doctor: daktari/mganga
 • Hospital: hospitali
 • Medical center: matibabu
 • I’m sick: mimi ni mgonjwa
 • I need a doctor: nataka kuona daktari
 • It hurts here: naumwa hapa
 • Fever: homa
 • Malaria: melaria
 • Mosquito net: chandalua
 • Headache: umwa kichwa
 • Diarrhoea: harisha/endesha
 • Vomiting: tapika
 • Medicine: dawa
Story Details Details Like

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url
Related Posts